Προγράμματα Εργασίας

Δουλειά για ανέργους έως 67 ετών (ΟΑΕΔ)

3.510 «ανοιχτές» θέσεις

19/11/2019 | 17:34

Πάνω από 3.000, για την ακρίβεια 3.510, θέσεις για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς .

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Η νέα δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας  από 55 έως 67 ετών

Διάρκεια προγράμματος

  • Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους 12µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 µήνες

Ποσό επιχορήγησης

  • Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα €600 μηνιαίως

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη