Δημόσιο - ΑΣΕΠ

8 προσλήψεις στην Ηλιούπολη

Ζητείται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων

Οι συμβάσεις των ενδιαφερομένων δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
20/07/2018 | 09:26

Διαδικασία πρόσληψης οκτώ υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Ηλιουπόλεως.

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι κάθε ειδικότητας για να δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.