Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Η λίστα με τα 4 νέα (άμεσα) προγράμματα

Ποιους αφορούν, πότε θα εκδοθούν

06/10/2019 | 19:14

Η λίστα με τα τέσσερα νέα προγράμματα είναι οριστική.

Με αυτά θα εγκαινιασθεί η νέα περίοδος.

Από τις 15 Οκτωβρίου – σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες – θα αρχίσει η σταδιακή έκδοσή τους

Σημειώστε

  • 300 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το νέο πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 30 ετών. Το προσωπικό θα απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • 35.000 θέσεις σε δήμους, φορείς και περιφέρειες για μακροχρόνια ανέργους μεγάλης ηλικίας. Όπως τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης, ήδη ο ΟΑΕΔ βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού του νέου προγράμματος Κοινωφελούς. Θα αφορά έργα για βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο και θα υλοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος
  • 250 θέσεις 12μηνης απασχόλησης σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα θα αφορούν άνεργους πτυχιούχους 22 έως 39 ετών με στόχο την ανάσχεση του brain drain. Προβλέπονται αμοιβές έως 990 ευρώ για αποφοίτους ΤΕΙ και έως 1.040 ευρώ για πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • 2.000 επιδοτούμενες προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών σε επιχειρήσεις του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 12 μήνες (δυνατότητα 12μηνης παράτασης). Το ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης είναι 600 ευρώ (50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους)