Προγράμματα Εργασίας

Εκκαθαριστικά: Η αίτηση για την ένσταση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ (photo)

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ανοίγει από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων για τα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων, σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την ένστασή τους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, η πλατφόρμα του φορέα διαμορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες προς τους συνταξιούχους.

H ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων του μηνός Ιανουαρίου 2019 για 1.709.707 οριστικές κύριες συντάξεις ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Τα ενημερωτικά σημειώματα απεικονίζουν τα πληρωτέα ποσά των συντάξεων όπως προέκυψαν από 1/1/2019 με την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016.

Η πρόσβαση των συνταξιούχων στα ενημερωτικά σημειώματα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ (Υπηρεσίες προς Συνταξιούχους, επιλογή πληρωμές, εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος, ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από 1/1/2019, Είσοδος στην Υπηρεσία) με χρήση των προσωπικών κωδικών ΤΑΧΙS.

Η αίτηση: