Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Πότε η πληρωμή της δόσης Σεπτεμβρίου

Πιστώθηκαν τα χρήματα (PDF)

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας η δαπάνη για την πληρωμή της νέας δόσης του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Για τη δόση Σεπτεμβρίου, πιστώθηκαν 56.870.062 ευρώ στον ΟΠΕΚΑ

Η πληρωμή του ΚΕΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το διάστημα 24 με 26 Σεπτεμβρίου.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.