Δημόσιο

4 θέσεις στην ΔΕΗ Χανίων

Ενισχύεται άμεσα ο ΑΗΣ στην Κρήτη

Απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος

Στην κάλυψη τεσσάρων θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο η ΔΕΗ Χανίων στην Κρήτη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα που ζητείται, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.