Προγράμματα Εργασίας

Εποχικό επίδομα: Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι - Η ημερομηνία καταβολής (ΟΑΕΔ)

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη καταβολής του εποχικού επιδόματος στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ.

Όπως εγκαίρως ενημέρωσε το workenter, οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους κεντρικού ΚΠΑ2, το διάστημα 1η Οκτωβρίου 2019 με 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Τι ποσά θα λάβουν οι ωφελούμενοι

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2019, που κατά το έτος 2018 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2019, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών – βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου και τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Παράλληλα το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Επίσης το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Διαβάστε επίσης: