Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αρχίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των 3.000 θέσεων

Πρόσκληση στους παρόχους από τον Οργανισμό

Πρόσκληση εγγραφής των παρόχων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης κατάρτισης των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (3.000 θέσεις), ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον 6 µήνες ανεργίας, εξέδωσε ο Οργανισμός.

Εντός του επόμενου διαστήματος, αναμένεται και η έκδοση της πρόσκλησης για τους ανέργους.

Οι επιχειρήσεις που καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-services του ΟΑΕΔ, είναι όσες δραστηριοποιούνται στους εξής δήμους:

  • Ελευσίνας
  • Ασπροπύργου
  • Μάνδρας και στην
  • Βιομηχανική Ζώνη Θριασίου

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την πρακτική άσκηση ιδιωτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας με την θέση πρακτικής άσκησης, από την ημερομηνία ένταξης του πρακτικά ασκούμενου και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση αυτού του προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη.

Διαβάστε επίσης:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.