Προγράμματα Εργασίας

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις (Taxisnet)

Η διαδικασία βήμα - βήμα

Στις 30 Ιουνίου προσανατολίζεται να ενεργοποιηθεί η (ηλεκτρονική) πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, σημειώστε τα εξής:

  • Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου ''Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας''.
  • Mε την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα , αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISNET (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντος
  • Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντος αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης. Αν υπάρχει για τον ΑΜΦ του αιτούντος αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής
  • Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης,για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της επεξεργασίας και την εισαγωγή στοιχείων
  • Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για τη μη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του νέας αίτησης
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το σύστημα ελέγχει: Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, αν ο αιτών έχει αποβιώσει
  • Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα: ''Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης, ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης''. Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα: ''Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης , ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης''. Αν έχει αποβιώσει , εμφανίζει το μήνυμα: ''Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης, ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης''

Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής: Για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών θα λάβει χώρα ανεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του αιτούντος, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της παρεχόμενης αδείας του αιτούντος για την επεξεργασία και την κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση του απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του και φορολογικού απορρήτου που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτηση.