Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έως 1.827 ευρώ για την επιδότηση πρακτικής άσκησης

Ολόκληρη η απόφαση (PDF)

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τις διαδικασίες επιδότησης πρακτικής άσκησης του ΟΑΕΔ για το 2019.

Σημειώστε:

  • Η επιδότηση αφορά νέους ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα Μαθητείας του ΟΑΕΔ
  • Η επιδότηση ανέρχεται στο 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 και αφορά το σύνολο των μαθητευομένων
  • Το ποσό της επιδότησης για το 2019 καθορίζεται στα στα 14,5 ευρώ την ημέρα από 1-2-2019 έως και 31-12-2019

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-1-2019, οι μαθητευόμενοι θα απασχοληθούν ως εξής:

  • Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019: 2.800 μαθητευόμενοι
  • Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019: 3.300 μαθητευόμενοι
  • Για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 31-12-2019: Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019: 2.800 μαθητευόμενοι 
  • Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-2019: 3.300 μαθητευόμενοι (7 μήνες επιδότηση)
  • Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020: 3.300 μαθητευόμενοι (4 μήνες επιδότηση)
  • Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020: 3.300 μαθητευόμενοι (2 μήνες επιδότηση)

Η επιδότηση των 11 ευρώ (για τον Ιανουάριο του 2019) και των 14,5 ευρώ (για τους υπόλοιπους μήνες του 2019), για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση και καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).