Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέο πρόγραμμα για Κοινωφελή (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Μιλούν στο workenter στελέχη του Οργανισμού

Έτοιμο προς έκδοση ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της τρέχουσας περιόδου

Το δρόμο του Εθνικού Τυπογραφείου πήρε το νέο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αφορά στην πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε στο workenter αξιόπιστη πηγή του ΟΑΕΔ, "το πρόγραμμα θα πάρει, τώρα, ΦΕΚ και τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί".

Αμέσως μετά την ανάρτηση της νέας δράσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Σημειώστε τα δεδομένα του νέου προγράμματος:

  • Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα σε 56 δήμους και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος (επιβλέποντες φορείς)
  • Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ
  • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 8 μηνών

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την κατανομή (δήμοι, ειδικότητες, φορείς).