Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών για κατάρτιση ανέργων

Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ολόκληρη η προκήρυξη (PDF)

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της δράσης «Εισαγωγική Κατάρτιση Ανέργων» µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (∆ήµοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Βιοµηχανική Ζώνη Θριάσιου πεδίου), εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως και την ∆ευτέρα 21/01/19, µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του Οργανισμού.