Προγράμματα Εργασίας

Αιτήσεις, τώρα, για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Αναλυτικά η διαδικασία - Προθεσμίες

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων καταβολής του επιδόματος πετρελαίου - θέρμανσης στους δικαιούχους για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15/01/2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15/02/2019. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16/1/2019 έως 31/5/2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28/6/2019.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15/7/2019 και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβληθεί έως 11/10/2019.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία για τη χορήγηση:

  1. Εισέρχεστε στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNET για να ενταχθείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης
  2. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας, ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος, τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)
  3. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 31 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να υποβάλετε αίτηση.