Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Νέα προκήρυξη για 3 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 12 Ιουλίου

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
02/07/2018 | 11:48

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Δείτε για την ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε και «Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

?>