Δημόσιο

23 νέες προσλήψεις στην Φλώρινα

Από μέρα σε μέρα η προθεσμία για αιτήσεις

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Στην κάλυψη 23 θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Φλώρινας για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους επτά ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου.