Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα ενοικίου - στέγασης, παιδιού, ΚΕΑ: στον ΟΠΕΚΑ από 1/1/19 - (pdf)

Ενισχύεται ο ρόλος του Οργανισμού - Περισσότεροι δικαιούχοι, αυξάνεται η καταβολή

Τα νέα στοιχεία του προϋπολογισμού

Στις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΑ φαίνεται ότι περνάει η καταβολή του επερχόμενου επιδόματος ενοικίου - στέγασης, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ παραμένει η -ενισχυμένη- καταβολή του οικογενειακού επιδόματος (παιδιού).

Όπως σημειώνεται στον προϋπολογισμό, για το έτος 2019, το ύψος της δαπάνης του επιδόματος παιδιού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 961 εκατ. ευρώ έναντι 1.020 εκατ. ευρώ για το 2018, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η υπολειπόμενη δαπάνη των 59 εκατ. ευρώ αφορά υποχρεώσεις του οικονομικού έτους 2017 που καταβλήθηκαν εντός του 2018.

Αυξημένη κατά 40 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 αναμένεται και η συνολική δαπάνη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για το έτος 2019, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 850 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για το 2018 το εν λόγω επίδομα ύψους 810 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε απευθείας από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Επιπρόσθετα, από 1/1/2019 μεταφέρεται η αρμοδιότητα καταβολής των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία ύψους 740 εκατ. ευρώ από τους ΟΤΑ στον ΟΠΕΚΑ, ενώ το 2019 ξεκινά και η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, το ΝΑΤ διατηρεί αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο το ισοζύγιο των προϋπολογισμών των ανωτέρω δύο φορέων αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 27 εκατ. ευρώ για το 2018 και σε έλλειμμα ύψους 24 εκατ. ευρώ για το 2019, κυρίως εξαιτίας της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα ύψους 40 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ εντός του 2018 και στη μεταφορά μέρους των πληρωμών στο 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο τον προϋπολογισμό.