Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: ''Τέλος χρόνου'' για τα εργαστήρια κατάρτισης ανέργων (δωρεάν)

Πού και πώς θα λειτουργήσουν - Ένταξη σε ολοκληρωμένα προγράμματα

Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα εργαστήρια κατάρτισης ανέργων που θέτει σε λειτουργία ο ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθούν την Πέμπτη 27/09/2018 από τις 09:30 έως τις 14:30.

Οι δράσεις έχουν ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, μέσα στο εξής πλαίσιο:

  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Επισημαίνεται, ότι μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Διαβάστε επίσης: