Δημόσιο

13 εποχικοί στο δήμο Θέρμης

Ολιγόμηνη εργασία για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας

Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή η υποβολή των αιτήσεων

Προσωπικό καθαριότητας με ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας θα προσλάβει ο δήμος Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Οι νέες προσλήψεις συνδέονται με τις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής των σκουπιδιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», την τοποθέτηση 850 νέων, κίτρινων κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και την εξυπήρετηση κλινικών και λαϊκών.

Με την νέα προκήρυξη, που υπογράφει ο δήμαρχος κ. Θ. Παπαδόπουλος, ζητούνται 3 οδηγοί και 10 συνοδοί απορριμματοφόρων με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Διαβάστε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα, υπολογίστε τα μόριά σας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και κάντε τη σύγκριση με τις παλαιότερες βαθμολογικές βάσεις που δημοσιεύουμε, ώστε να έχετε ασφαλή πρόβλεψη για την επιτυχία σας.