Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Βοήθημα 360 ευρώ το μήνα σε ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η εντολή πληρωμής εκδόθηκε πριν από λίγο - Ενίσχυση για διάστημα έως εννέα μήνες

Μην χάσετε το βοήθημα εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις

Στις 12:49, ημέρα Παρασκευή, (27/7), το υπουργείο Εργασίας ανήρτησε στην "Διαύγεια" απόφαση για την «καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων».

Η απόφαση περιγράφει αναλυτικά τους δικαιούχους του βοήθηματος και τις προϋποθέσεις ένταξής τους.

Για να λάβει ο επαγγελματίας το βοήθημα θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

  1. Αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ
  2. Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ότι ανήκε (ως έμμισθος ή ελεύθερος επαγγελματίας) στο τέως ΕΤΑΑ

Σημειώστε:

  • "Η καταβολή του βοηθήματος αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης" 
  • Ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ ανά μήνα
  • Καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως και εννέα μηνών, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.