Προγράμματα Εργασίας

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για 110.000 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς

Ο προγραμματισμός της ΕΕΤΑΑ - Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Έως την Κυριακή, 22 Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ, για δικαιούχους δωρεάν συμμετοχής νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρόκειται να δοθεί παράταση 3 ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Σημειώστε:

  • Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω πιστοποίησης των στοιχείων της αιτούσας, με βάση το σύστημα TAXIS 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες.

Επίσης, έως το τέλος Ιουλίου αναμένεται να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς με voucher.