Προγράμματα Εργασίας

Υπ. Εργασίας: Ρύθμιση (και) για οφειλές άνω των 125.000 ευρώ

Τι ''κερδίζουν'' όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα (120 δόσεις)

Υπογράφηκε από το υπουργείο Εργασίας, η απόφαση με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις.

Τι αλλάζει με την απόφαση:

  • Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επεκτείνονται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες)
  • Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα π.χ. εμπόρους, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες) η δυνατότητα ρύθμισης και για τις οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31/12/2017 αντί της 31/12/2016 που ίσχυε μέχρι σήμερα

Τι ''κερδίζουν'' οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση:

  • Η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε έως και 120 δόσεις
  • Διαγράφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής έως και 85%
  • Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  •  Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση