Προγράμματα Εργασίας

Παιδικοί σταθμοί: Αιτήσεις, τώρα, για 110.000 δικαιούχους (Δωρεάν)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Αναλυτικές προθεσμίες και δικαιολογητικά

Εκδόθηκε από την ΕΕΤΑΑ η πρόσκληση προς δικαιούχους γονείς για τη δωρεάν συμμετοχή νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 (www.eetaa.gr).

Σημειώστε:

  • Με βάση την πρόσκληση υπολογίζεται το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου και θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα 
  • Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του TAXISnet

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ωφελούμενοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή
  2. Να είναι άνεργοι, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22/7.

Ολόκληρη η πρόσκληση, ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες συμμετοχής