Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Άνοιξε η πλατφόρμα για ρύθμιση οφειλών (αναλυτικός οδηγός)

Kαι οι δανειολήπτες του ΠΑΚΑΔΙ στις αιτήσεις για τον ΟΕΚ

Ανοιχτή έως και τις 19/12 η πλατφόρμα

Ανοιχτή είναι από σήμερα, η νέα πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για τη διευκόλυνση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Όπως τονίζεται, στις ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν και οι δανειολήπτες του Προγράμματος Αγοράς Διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).

Η πλατφόρμα -μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ-, θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 19/12/2018, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να ολοκληρώσουν μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα τις αιτήσεις για ρύθμιση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αποπληρωμής.

Σημειώστε τα βήματα:

  1. Επισκέπτεστε την κεντρική σελίδα του ΟΑΕΔ
  2. Στο πεδίο ''Κοινωνική Πολιτική'' επιλέγετε ''Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τέως ΟΕΚ'' και εισέρχεστε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS
  3. Ακολουθουθήστε τις οδηγίες που δίδονται στον ''Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις''

Σημαντικά:

  • Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β' βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου
  • Διαγραφή οφειλών, εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 ευρώ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ
  • Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
  • Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες
  • Εκπτώσεις, λόγω κοινωνικού κριτηρίου, μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.

Ολόκληρο το ΦΕΚ:

oek_fek.pdf