Προγράμματα Εργασίας

ΕΣΗΕΑ: Βοήθημα για τέκνα μελών που απεβίωσαν

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, θα προχωρήσει σε δεύτερη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος Πάσχα, ύψους 250 ευρώ, αυτή τη φορά σε τέκνα ηλικίας έως 18 ετών, μελών της Ενώσεως που απεβίωσαν την τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).

Το βοήθημα θα εισπράττει κάθε τέκνο, μέσω τραπεζικού λογαριασμού με συνδικαιούχο τον επιζώντα γονέα ή τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την επιμέλειά του.

Δικαιούχοι:

  • Ο αποθανών γονέας να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ κατά την ημερομηνία του θανάτου του
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα-μέλους, εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα του 2016), έντυπο Ε1 και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα στην οικογένεια του αποβιώσαντος, τότε το βοήθημα θα δίδεται σε κάθε ανήλικο τέκνο αλλά δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των 1.000 ευρώ (συνολικά για κάθε οικογένεια)
  • Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και σε θετά και αναγνωρισμένα τέκνα του αποβιώσαντος γονέα, υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις
  • Δεν δικαιούνται βοήθημα τέκνα επιζώντων γονέων, όσοι έχουν στην πλήρη κυριότητά τους ακίνητα, συνολικής αντικειμενικής αξίας που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στον 5ο όροφο της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ.