Προγράμματα Εργασίας

Νέα εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικούς φορείς (pdf)

Δείτε ποιους αφορούν οι διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να κατεβάσετε την εγκύκλιο

Αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που εξειδικεύει επιπλέον σημεία για τη ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

  • Ορίζει ρητά ότι αίτηση για ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι, ανεξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ανταποκριτές ξένου τύπου)
  • Διευκρινίζει ότι ρυθμίζονται και τα πρόστιμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην έννοια της Βασικής Οφειλής, σύμφωνα με τη νομοθεσία
  • Ορίζει την διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
  • Επιτρέπει τη ρύθμιση οφειλών που αμφισβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη. Με αυτό τον τρόπο οι οφειλέτες αποφεύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε την εγκύκλιο.