Δημόσιο

25 νέες θέσεις στον Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με 25 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Το προσωπικό θα επιλεγεί από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Πατώντας το βελάκι δεξιά σε κάθε ειδικότητα διαβάστε προσόντα, δικαιολογητικά και πρώτο μισθό.