Προγράμματα Εργασίας

Τα δικαιολογητικά για δωρεάν ιατρική περίθαλψη (λίστα)

Η ρύθμιση αφορά μακροχρόνια άνεργους, άνω των 55 ετών

Απαιτούνται τέσσερις βεβαιώσεις, με κυριότερη την κάρτα ανεργίας

Σε πλήρη ισχύ παραμένει η ευνοϊκή ρύθμιση για την ιατρική περίθαλψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας άνω των 55 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικία τους και να καλυφθούν για τον κλάδο παροχών ασθενείας.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και παράλληλα έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλαδου ασθενείας του ΙΚΑ.

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 ημερομίσθια), καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, και σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του.

Κατεβάστε με το πάτημα ενός κουμπιού, ("Δείτε το έγγραφο"), όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, όπως αυτά περιλαμβάνονται σε παλαιότερη εγκύκλιο του ΙΚΑ.