Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, προθεσμία, αμοιβή, πληροφορίες και ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προκηρύσσει μία υποτροφία διδάκτορα.

Μηνιαία Αμοιβή: 1.050 ευρώ

Πληροφορίες: 

-Τηλέφωνο: 2310-994344 (γνωστικό αντικείμενο)

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ (αίτηση)

Τηλέφωνα: 2310994009 και 2310994026 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.