Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στα Πληροφοριακά Συστήματα

Από το Ινστιτούτο Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών του Άμστερνταμ

Τα ποσά των υποτροφιών έχουν τη μορφή μισθού

Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ παρέχει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ να συμμετάσχουν σε επτά ερευνητικά έργα EDL, με μηναίες αποδοχές που κυμαίνονται από 2.266 έως 2.897 ευρώ.

Το πρόγραμμα EDL αφορά στην βαθειά εκμάθηση των συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, (HTSM), ενώ συνδέεται με 35 και πλέον βιομηχανικούς ομίλους των Κάτω Χωρών.

Οι υπότροφοι που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (38 ώρες, εβδομαδιαίως).

  • Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
  • Αιτήσεις ΕΔΩ