Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για σπουδές σε υποψήφιους διδάκτορες

Ολόκληρη η προκήρυξη - Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις

O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 1ο Βραβείο "Βιργινία Μανασάκη" για ενίσχυση διδακτορικών σπουδών. 

Το βραβείο είναι ετήσιο, εθνικό και περιλαμβάνει:

  • Απονομή έντυπου επαίνου
  • Απονομή ειδικά σχεδιασμένου βραβείου
  • Απονομή χρηματικού ποσού ύψους 3.000 ευρώ για την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι Διδάκτορες ΑΕΙ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους διδακτορικούς φοιτητές για την τρέχουσα χρονιά, ορίζεται η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε στην φόρμα που ακολουθεί προϋποθέσεις και δικαιλογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη