Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

Για υποψήφιους νομικών, ιατρικών ή οικονομικών πεδίων

Το  Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννο προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση τεσσάρων συνολικά υποτροφιών για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στη Μ. Βρετανία.

Οι θέσεις:

  • Νομική Επιστήμη (1 υποτροφία)
  • Οικονομικές Επιστήμες (1 υποτροφία) 
  • Ιατρική Επιστήμη στον τομέα της καρδιολογίας ή της χειρουργικής Ιατρικής (2 υποτροφίες)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα στα γραφεία του Ιδρύματος, τη χορηγούμενη αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά.

Το έντυπο της σχετικής αίτησης μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται