Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφία στη Λογοτεχνική Μετάφραση

Προσφέρεται μισθός και απαλλαγή από τα δίδακτρα

23/01/2018 | 10:11

Το «Trinity Centre for Literary and Cultural Translation» ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές που προέρχονται από πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ύψος των υποτροφιών φτάνει στα 1.333 ευρώ το μήνα (16.000 ευρώ το χρόνο) ενώ παράλληλα προσφέρεται και πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επίσημη φόρμα του προγράμματος πριν από τις 30 Απριλίου 2018.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +353 1 896 1000

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην επίσημη προκήρυξη του πανεπιστημίου, πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».