Υποτροφίες & Πρακτική

ΚΟΙΟΣ: Παράταση αιτήσεων για τις 10 υποτροφίες

Τομείς, δικαιολογητικά και προθεσμία

26/03/2020 | 15:23

Πράταση υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες διδακτορικών σπουδών στο Κέντρο Αριστείας Κοίος.

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London.

Επιπλέον χορηγεί δέκα υποτροφίες για τους ερευνητικούς τομείς:

 • συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής
 • αυτόνομα συστήματα
 • βελτιστοποίηση
 • δίκτυα
 • ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου
 • διάγνωση σφαλμάτων
 • κυβερνοασφάλεια
 • ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων
 • αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα
 • κυβερνοφυσικά συστήματα
 • ευφυή συστήματα μεταφορών
 • συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 2. Αντίστοιχο μεταπτυχιακό 
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών
 4. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία (επιθυμητό)

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών.

Μηνιαίο μισθό μεταξύ €1.000 - €1.700 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν
 • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722893460 και [email protected]