Υποτροφίες & Πρακτική

Θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέο λογιστικό γραφείο

Σε ποιους τομείς θα εκπαιδευτούν οι επιλαχόντες - Προσόντα

11/02/2020 | 13:29

Το νέο λογιστικό γραφείο «ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΣ I. ΕΥΘΥΜΙΟΣ» αναζητά άτομα με γνώσεις Λογιστικής για πρακτική άσκηση.

Οι επιλαχόντες θα εκπαιδευτούν σε:

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Μισθοδοσίες
  • Φορολογικές δηλώσεις συσικών και νομικών προσώπων
  • Δηλώσεις ακινήτων και κτηματολογίου
  • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  2. Γνώσεις Λογιστικής
  3. Άριστη γνώση Αγγλικών
  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Περιστέρι, Αθήνα