Υποτροφίες & Πρακτική

2ο Βραβείο «Βιργινία Μανασάκη»

Δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη - Αιτήσεις άμεσα

31/12/2019 | 06:00

O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 2ο Βραβείο "Βιργινία Μανασάκη".

Το βραβείο είναι ετήσιο, εθνικό και περιλαμβάνει:

  • Απονομή έντυπου επαίνου
  • Απονομή ειδικά σχεδιασμένου βραβείου
  • Απονομή χρηματικού ποσού ύψους 3.000 ευρώ για την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό σημείωμα μέσω του διαδικτυακού εργαλείου europass 
  • Απόφαση ορισμού τριμελούς επιτροπής
  • Ηλεκτρονικά αντίτυπα δημοσιεύσεων 
  • Τεχνική περίληψη (Abstract) της διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Προθεσμία: Έως Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.