Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική στη διαχείριση ιστοσελίδων

Προσόντα και e-mail επικοινωνίας

30/10/2019 | 06:00

Η DEAL MARKETS προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι επιλεχθέντες θα εκπαιδευτούν σε:

  1. Διαχείριση ιστοσελιδας
  2. Γραμματειακή υποστήριξη
  3. Εκμάθηση προγράμματος ERP

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικών Επιστημών
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις προγραμματισμού
  • Γνώσεις HTML, CSS και VB Script
  • Γνώσεις ASP.NET και JavaScript

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Βοτανικός, Κέντρο Αθήνας