Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές για πτυχιούχους Θετικών Επιστημών

Δικαιολογητικά και προθεσμία

14/10/2019 | 06:00

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών, που απευθύνεται σε πτυχιούχους Θετικών Επιστημών, λειτουργεί το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Προσφέρει πέντε θέσεις σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται και έχουν γνώσεις στην κβαντική φυσική.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου (και μετάφραση)
  • Εμπειρία σε ένα εργαστήριο οπτικής, ατομικής ή μοριακής φυσικής
  • Αποδεικτικά γνώσης γλωσσών προγραμματισμού
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (επιθυμητό)

Αποστολή δικαιολογητικών: [email protected]

Προθεσμία: Έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Τοποθεσία: Άμστερνταμ, Ολλανδία