Υποτροφίες & Πρακτική

Κάντε την πρακτική σας, τώρα, στο workenter.gr

Δυνατότητα ένταξης με σύμβαση εργασίας

Το workenter.gr (GATEWORK Α.Ε.), ο κορυφαίος ενημερωτικός ιστότοπος για την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση, παρέχει τη δυνατότητα σε πέντε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ να κάνουν την πρακτική τους. 

Οι απόφοιτοι πρέπει να προέρχονται από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Δημοσιογραφία/ΜΜΕ
  • Management
  • Marketing ή Επικοινωνία

Αν έχετε δικαίωμα πρακτικής άσκησης, διάθεση για μάθηση, έφεση στην συγγραφή κειμένων, γνώσεις χειρισμού Η/Υ και όρεξη για εξειδίκευση σε νέα αντικείμενα οι προοπτικές για μόνιμη εργασία είναι ανοικτές.

Μετά το πέρας της 6μηνης πρακτικής άσκησης, η GATEWORK Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα -σε όσες ή όσους ανταποκριθούν στα καθήκοντα των θέσεων- να ενταχθούν στο οργανικό τμήμα του workenter, με σύμβαση εργασίας, πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Μπείτε στην ομάδα του workenter.gr

(-) Βιογραφικά(*) στο e-mail: [email protected]

(-) Προθεσμία: Έως 10 Οκτωβρίου 2019

(*) Τα βιογραφικά θεωρούνται και είναι για το workenter.gr εμπιστευτικά έγγραφα.