Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΥΑΘ: 54 θέσεις πρακτικής άσκησης

Ειδικότητες, δικαιολογητικά, προθεσμία

28/08/2019 | 13:33

Η  Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Δείτε τις θέσεις και τις ειδικότητες:

 • 3 άτομα - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • 12 άτομα - Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 8 άτομα - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • 3 άτομα - Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 1 άτομο - Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • 2 άτομα - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 4 άτομα - Πληροφορικής
 • 15 άτομα - Πολιτικών Μηχανικών
 • 2 άτομα - Τεχνολογίας Τροφίμων
 • 1 άτομο - Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
 • 3 άτομα - Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφα σύμβασης από τη Σχολή
 2. Βεβαίωση σχολής ότι έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
 5. Φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης (aitisi.docx) έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος) και ώρες 10.00-12.00.