Δημόσιο - ΑΣΕΠ

14 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι πέντε ειδικοτήτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
15/06/2018 | 11:16

Στην πρόσληψη 14 υπαλλήλων προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Ζητείται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων, με κριτήρια ΑΣΕΠ, των οποίων οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (3 θέσεις) και Τεχνολογικής (11) Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της υπηρεσίας.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώνταςς στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» (μαζί και η αίτηση υποβολής).