Δημόσιο

ΔΕΗ: 9 θέσεις στην Σορωνή Ρόδου

Με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό
15/12/2017 | 13:26

Διαδικασία για την πρόσληψη 9 εποχικών υπαλλήλων, εκκινεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στην Σορωνή Ρόδου. 

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: μηχανοτεχνικοί, ένας φύλακας (βάρδιας) και εργάτες.   

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της ΔΕΗ Ρόδου. Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.  

Υπολογίστε τα μόριά σας στην εφαρμογή του workenter και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων διαγωνισμών.