Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ολοκληρώνεται αύριο, (27/2), η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Τίτλος Έργου: «Ευφυείς μηχανισμοί αξιολόγησης της επίδρασης των κριτικών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο
  • Εμπειρία συναφής με το υπό ανάθεση έργο
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια: 22 μήνες

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko.pdf

Πληροφορίες:

- κύριος Χρήστος Μακρής

Τηλέφωνο: 2610-996968

Ε-mail: [email protected]