Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: Νέες διδακτορικές υποτροφίες

Αιτήσεις, προθεσμίες - Oλόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία.

Τίτλος Έργου: "Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων"

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Τμημάτων Χημικών Μηχανικών
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε συναφές αντικείμενο
 3. Καλή γνώση του αντικειμένου «Τεχνο-οικονομική Ανάλυση»
 4. Καλή γνώση του αντικειμένου «Βελτιστοποίηση»
 5. Γνώση Αγγλικών
 6. Εμπειρία σε χρήση λογισμικού MATLAB
 7. Εμπειρία σε χρήση λογισμικού UniSim
 8. Δημοσιεύσεις με το αντικείμενο του έργου

Προθεσμία: έως Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko1.pdf

2ο Θέμα: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου.

Τίτλος Έργου: «Electrochemical Sensors based On Flexible Substrtates» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Εμμανουήλ Τοπογλίδης, Λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Επιστήμης των Υλικών, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών 
 • Υποψήφιοι διδάκτορες
 • Γνώσεις σε «Ηλεκτροχημεία, Χημεία Υλικών, Αναλυτική Χημεία»
 • Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές σύνθεσης ή νανοσύνθεσης
 • Γνώσεις ηλεκτροχημικών και αναλυτικών τεχνικών
 • γνώσεις στην ανάπτυξη αισθητήρων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: έως Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko2.pdf