Υποτροφίες & Πρακτική

4 υποτροφίες στο Λονδίνο

Τομείς έρευνας, προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες

Η Past & Present Society και το Ινστιτούτο Ιστορικής Έρευνας προσφέρουν έως και τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στην Ιστορία για το 2019-2021.

Τομέας έρευνας:
-Κοινωνική Ιστορία (σε γενικές γραμμές)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην ιστορία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην ιστορική έρευνα
 • Καλή χρήση Η/Υ

Δικαιολογητικά: 

 • Τίτλοι σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Περίληψη της διδακτορικής διατριβής
 • Μεταδιδακτορική πρόταση έρευνας με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
 • Ένα δείγμα της γραπτής εργασίας του αιτούντος, στα αγγλικά 

Διάρκεια: 2 χρόνια

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη: PDF icon pp_fellowships_guidelines_2019.pdf

Προθεσμία: έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019