Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στη μοριακή βιολογία

Δικαιολογητικά, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Το Ινστιτούτο Επιστήμης "Weizmann" με το τμήμα βιομοριακών επιστημών "Rehovot" του Ισραήλ χορηγούν μεταδιδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της μοριακής βιολογίας.

Διατ'ίθεται μεταδιδακτορική θέση σε έργο που στοχεύει τόσο στην επέκταση των βασικών γνώσεων όσο και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Δικαιολογητικά: 

  • Άπταιστα Αγγλικά
  • Ισχυρό υπόβαθρο-σπουδές στη μοριακή βιολογία
  • Επιστολή προθέσεων
  • Συστατικές επιστολές από ειδικούς
  • Βιογραφικό σημείωμα

*Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλθούν στην αγγλική γλώσσα στο e-mail:

[email protected] 

Προθεσμία: έως Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Ιστοσελίδα Ινστιτούτου "Weizmann": ΕΔΩ