Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης

Τομείς, διάρκεια, γλώσσα προγράμματος, e-mail για αποστολή δικαιολογητικών, προθεσμίες

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών της Ελβετίας (SNSF) και εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, (υπεύθυνος έργου: Paul Schubert), διαθέτει κενές θέσεις για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

Σκοπός:

  • Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για μελέτη
  • Περιγραφή της τυπολογίας ελληνικού ντοκιμαντέρ στην παπυρολογί

Θέσεις και τομείς:

  1. Μια μεταδιδακτορική θέση στην παπυρολογία εγγράφων
  2. Μια μεταδιδακτορική θέση στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες
  3. Μια διδακτορική θέση φοιτητής παπυρολογία εγγράφων

[Μεταδιδακτορική θέση στην παπυρολογία εγγράφων & ντοκιμαντέρ]

Γνώσεις πάνω σε αυτό τον τομέα, θα γίνουν επιπλέον έρευνες.

Διάρκεια: 4 έτη

Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά (κυρίως), Γαλλικά

[Μεταδιδακτορική θέση στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών]

Γνώσεις υπολογιστή, έμφαση σε αρχαίες γλώσσες, γνώσεις προγραμματισμού html, γνώσεις CSS, JavaScript, Python, και βάσεις δεδομένων MySQL. 

Διάρκεια: 4 έτη

Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά (κυρίως), Γαλλικά

[Διδακτορική θέση στην παπυρολογία εγγράφων & ντοκιμαντέρ]

Θα γίνει διδακτορική διατριβή που θα καλύπτει μια συγκεκριμένη πτυχή της τυπολογίας του ελληνικού ντοκιμαντέρ και θα συνεργαστεί με ερευνητικές ομάδες.

Διάρκεια: 4 έτη

Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά (κυρίως), Γαλλικά

Δικαιολογητικά:

  • Επιστολή αίτησης και αναφορά θέσης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Αντίγραφο του ανώτερου πτυχίου
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (Αγγλικά & Γαλλικά)
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Τα δικαιολογητικά να είναι σε μορφή PDF και να σταλούν στο εξής: 

E-mail: [email protected]   (Prof. Paul Schubert)

Προθεσμία: έως Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Γενεύη, Ελβετία