Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε Έλληνες από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών

Παρέχονται υποτροφίες ύψους 2.150 ευρώ

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα:

Παρέχονται υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές όλων των βαθμίδων:

  • Μαθήματα γλώσσας σε νέους φοιτητές
  •  υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
  • Υποτροφίες πρακτικής άσκησης
  • Ειδικές υποτροφίες σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους 
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια  και πανεπιστημιακές συνεργασίες
  • Υποτροφίες για Φοιτητές

Για όλες τις υποτροφίες του Οργανισμού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο»