Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης

Αφορά υποψήφιους διδάκτορες πληροφορικής

Το KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη, Σουηδία, ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του κλάδου της πληροφορικής για τέσσερα χρόνια με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά:

 • Ηλεκτρολόγους μηχανικούς
 • Μηχανικούς φυσικής
 • Μηχανικούς υπολογιστών

Προϋποθέσεις:

 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Πτυχίο πανεπιστημίου (τετραετούς φοίτησης)

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα του πανεπιστημίου, πριν τις 20 Ιανουαρίου 2018.

Στην αίτηση επισυνάπτονται με μορφή «pdf» τα ακόλουθα:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο των πιστοποιητικών σπουδών
 • Πιστοποιητικά επάρκειας αγγλικής γλώσσας
 • Σωστικές επιστολές από καθηγητές του πανεπιστημίου
 • Επιστολή κινήτρων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +46 8 790 74 27

E-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».