Επιχειρείν

Παράταση στον Αναπτυξιακό

Αφορά τη "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Για την 1η Ιουλίου 2019 μετατέθηκε -κατόπιν παράτασης- η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της "Γενικής Επιχειρηματικότητας" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι χρηματοδοτήσεις ξεκινούν από το ποσό των 50.000 ευρώ και φθάνουν έως και το ποσό των 500.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχερίησης και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε παρακάτω, ποιους αφορά, τις επιδοτήσεις και τι χρηματοδοτείται.

?>