Επιχειρείν

Αναπτυξιακός: Έως 31 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων

Αφορά υφιστάμενες και υπό ίδρυση εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, ΚοινΣΕπ - Δείτε τι χρηματοδοτείται

Εκπνέει στις 31 Μαΐου 2019 η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ένταξη στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι χρηματοδοτήσεις ξεκινούν από το ποσό των 50.000 ευρώ και φθάνουν έως και το ποσό των 500.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχερίησης και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε παρακάτω, ποιους αφορά, τις επιδοτήσεις και τι χρηματοδοτείται.